Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

dian
Uwielbiam dzień, w którym Cię poznałam.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viathealex thealex
dian
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
dian
‎- kim chcesz zostać, gdy dorośniesz ? 
- jego żoną .
Reposted fromGeniusz Geniusz viaomg-archy omg-archy
dian
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viaro-koko ro-koko
dian

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
dian
9033 7564 390
Reposted fromosaki osaki
dian
5479 7f4e 390
Reposted fromrol rol viaro-koko ro-koko
dian
2185 b2b4
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaedhell edhell
dian
1476 3e95 390
puu.sh
Reposted fromkelu kelu viaedhell edhell
dian
8057 68ed 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMcHarvey McHarvey
dian
6234 133e 390
Reposted fromfungi fungi viaolalaa olalaa
dian
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viakasiarzyna kasiarzyna

April 04 2015

dian
dian

April 01 2015

dian
0052 c6ef 390
Reposted fromsidestory sidestory viaosaki osaki
dian
Kochanie bardzo sprowadza do parteru. I jeżeli jest naprawdę kochaniem, nigdy się nie karmi ideami. Bo kochanie kogoś zawsze sprowadza się do tego, że umyjesz, posprzątasz, przebaczysz - do takich bardzo namacalnych rzeczy.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaNoemiJustine NoemiJustine
dian
Reposted fromsuperfly superfly viasalma7891 salma7891
dian
4786 13f1 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viabeatlanna beatlanna
dian
Sądzę, że zawsze już będę nadwrażliwa, odrobinę paranoiczna. Ale jestem także tak cholernie zdrowa i odporna. I szczęśliwa jak nie wiem co.
— Sylvia Plath, Dzienniki 1950-1962 / ironia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl